Autorska prava na dizajn i sadržaj ovih stranica pridržava:

Ordo - kolektiv za audio vizualnu produkciju

Ordo d.o.o. za audio vizualnu produkciju
1. Ferenščica 49, 10000 Zagreb
OIB: 51858863136

Za preuzimanje sadržaja (slika i tekstova) sa stranica obavezno je tražiti dozvolu autora.


Autor fotografija: Demirel Pašalić

Autorica tekstova: Azra Svedružić

Design and development: Goran Vlašić